postheadericon Ścieżka z piaskowca, otoczaków, tłucznia

Ścieżki w ogrodzie są bardzo ważnym elementem, gdyż dzięki nim będziemy mogli w łatwy i bezpieczny sposób docierać do ulubionych i najczęściej użytkowanych fragmentów ogrodu. Powinny być trwałe, funkcjonalne ale również i estetyczne. Dobrze jest wcześniej sprawdzić jak zaprojektować, wytyczyć i wykonać ścieżki w ogrodzie oraz jakie materiały na ścieżki, najlepiej sprawdzają się w ogrodowej przestrzeni.

Ścieżka z piaskowca

Najmniej skomplikowaną nawierzchnię wyspową, z przeplatającymi się wzdłuż trasy elementami utwardzonymi i trawiastymi, można wykonać układając w określonych odległościach płyty chodnikowe betonowe, z piaskowca czy grube „plastry” (15 – 20 cm) pociętego pnia drzewa. Odstęp pomiędzy pojedynczymi elementami powinien być dostosowany do długości kroku, czyli około 60 cm. Przed ułożeniem płyt najczęściej wystarczy jedynie wyciąć z trawnika płaty darni odpowiadające kształtom i wielkości układanych elementów, podsypanie kilkucentymetrowej warstwy piasku i wpasowanie kamieni czy drewna tak, by były równe z powierzchnią trawnika, co zapewni swobodne strzyżenie trawy. Taki chodnik w ogrodzie umożliwia przechodzenie do różnych zakątków ogrodu, nawet bezpośrednio po deszczu bez zamoczenia obuwia. Ścieżki z piaskowca są nieco mniej trwałe niż chodniki z kamienia, ale za to są bardzo odporne na ścieranie. Należy je układać raczej w miejscach słonecznych, gdyż w wilgotnych i cienistych, podobnie jak w przypadku drewna, może być ślisko.

Ścieżka z otoczaków

Otoczaki doskonale nadają się na ścieżki zygzakowate. Na nawierzchnię krętych i zygzakowatych alejek w ogrodzie najlepiej nadają się drobne elementy. Łatwo wtedy uzyskać ostre kąty i łuki. Zapotrzebowanie na otoczaki jest duże. Uzyskuje się je również  w procesie mechanicznej obróbki. Dzięki temu w ofercie dostępne są niezwykle zróżnicowane, barwne formy (zmienna paleta barw m.in. białe, zielone, szare, brązowe, czerwone, a także wielobarwne – tęczowe) w różnym rozmiarze (zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu milimetrów, choć dostępne są również otoczaki wielkogabarytowe, przekraczające nawet metr średnicy). Otoczaki zmienią oblicze nie tylko ogrodu, rabat, ale również znajdą zastosowanie jako dekoracja domowych wnętrz.

Ścieżka z tłucznia

Tłuczeń, nazywany inaczej jako szuter, bądź szaber to jeden z głównych rodzajów kruszyw naturalnych, łamanych ze skały, wykorzystywany zarówno w budownictwie, jak i przy tworzeniu nawierzchni dróg oraz torowisk. Główny i najważniejszy podział kruszyw dokonany ze względu na rodzaj surowca skalnego, wyróżnia kruszywa naturalne oraz sztuczne. Kruszywa naturalne to: piasek, żwir, otoczaki i pospółka. Kruszywa sztuczne, inaczej łamane, to również kruszywa mineralne, ale uzyskiwane w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skał litych. Tłuczeń stosuje się też jako warstwę pod ścieżki z kamienia łupanego czy otoczaków.